ค้นโควิด
ศูนย์แยกกักและดูแลในชุมชน
(Community Isolation)
ในกทม. และปริมณฑล
วิธีค้นหาศูนย์แยกกักฯ

1. กดที่แผนที่ 1 ครั้ง | 2. กดเครื่องหมาย 🔍 |

3. พิมพ์รหัสไปรษณีย์ที่อยากค้นหา